Asigurarea culturilor agricole

Asigurarea culturilor agricole

Poliţa de asigurare a culturilor agricole

Experienţa ultimilor ani confirmă că natura se poate dezlănţui fără preaviz. Fenomenele naturale sunt o ameninţare permanentă, iar asigurările agricole devin tot mai mult o necesitate. Toate aceste neplăceri create de fenomenele naturii le puteţi evita cu ajutorul poliţei de asigurare a culturilor agricole.

 

Ce puteţi asigura?

Pot fi asigurate toate culturile agricole – cereale, plante tehnice, plante medicinale şi aromatice, leguminoase alimentare, plante de nutreţ, cartof şi legume, culturi semincere, rodul viilor, pomilor şi hameiului, arbuşti fructiferi, căpşuni, culturile din sere, solarii şi răsadniţe, pepiniere, plantaţii de portaltoi.

o o  Riscuri asigurate o o

  • Ploi torenţiale
  • Furtună
  • Grindină
  • îngheţuri timpurii şi târzii
  • Incendiu
  • Alunecări de teren