Garanții

Garanții

Participi la o procedura de atribuire pentru un contract de achizitie publica? Ai castigat o licitatie cu obiect contract de achizitie publica? Ai nevoie de lichiditati si nu doresti blocarea acestora la dispozitia Beneficiarului? Doresti o alternativa la Scrisoarea de garantie bancara? Doresti sa fii protejat impotriva cererilor nefondate ale Beneficiarului?

Garantia de participare la licitatie 

Este instrumentul de garantare care este solicitat oricarui Ofertant care intentioneaza sa participe la o procedura de atribuire pentru un contract de achizitie publica. Scopul garantiei de participare la licitatie este de a proteja Autoritatea Contractanta (organizatorul licitatiei) fata de un eventual comportament necorespunzator al Ofertantului in timpul derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica.

Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii de executare a garantiei de participare la licitatie in urmatoarele cazuri:

  • Ofertantul isi retrage oferta depusa in perioada de valabilitate a acesteia;
  • Ofertantul fiind desemnat castigatorul licitatiei nu reuseste sa constituie garantia de buna executie;
  • Ofertantul refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei;
  • In cazul in care Ofertantul depune o contestatie la CNSC (Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor), iar aceasta este considerata nefondata de catre CNSC. Suma retinuta din garantie va fi calculata conform art. 278 din HG 925 /2006.

 

Garantia de buna executie 

Este instrumentul de garantare solicitat oricarei companii care semneaza un contract de achizitie publica. Beneficiarul contractului are astfel la dispozitie o garantie certa care il protejeaza fata de riscul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor contractuale asumate de Executant prin contract. Beneficiarul are dreptul de a emite pretentii de despagubire asupra garantiei de buna executie in cuantumul acesteia dar nu mai mult decat limita prejudiciului creat in cazul executarii defectuoase a obligatiilor asumate de Executant. Anterior emiterii unei pretentii de despagubire, Beneficiarul este obligat sa instiinteze Executantul cu privire la obligatiile contractuale neonorate si termenul de remediere a acestora. In cazul contractelor de achizitie publica, Garantia de buna executie trebuie sa fie valabila pentru intreaga perioada de valabilitate a contractului aceasta incluzand atat perioada de executie cat si perioada de notificare a defectelor.

Garantia de buna executie aferenta perioadei de notificare a defectelor 

Ai nevoie de Garantia de buna executie dupa finalizarea contratului? Alege aceasta asigurare!

Scopul Garantiei de Buna Executie aferenta perioadei de notificare a defectelor este de a asigura Beneficiarul ca Executantul va remedia orice defecte aparute dupa finalizarea contractului sau isi va indeplini toate obligatiile contractuale ce deriva din clauzele contratului ce fac referire la perioada de notificare a defectelor.

Benefiicii:

  • Flexibilitate
  • Emiterea rapida a garantiilor
  • Prime de asigurare competitive
  • Clauze de garantare revizuite, respectand prevederile ultimelor actualizari ale OUG 34/2006 si legislatiei in vigoare
  • Risc redus de neacceptare din partea Beneficiarului
  • Adaptarea clauzelor de garantare specifice in functie de cerintele documentatie de atribuire sau ale contractului de baza