Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Declar că am fost informat despre faptul că SC AGRO PROTECTOR 2010 ASIGURARI-BOROKER DE ASIGURARI SRL va prelucra datele mele cu caracter personal pe care le pot transmite numai dacă voi completa formularele din prezentul site şi le voi transmite online, pe o perioadă de minimum 5 ani sau orice alta perioadă de timp prevăzută de dispoziţiile legale aplicabile în industria de asigurări.
Declar că am fost informat despre faptul că datele mele cu caracter personal menţionate mai sus vor fi transmise către instituţiile şi / sau organizaţiile de asigurări cu care SC AGRO PROTECTOR 2010 ASIGUARI-BROKER DE ASIGURARE SRL colaborează şi sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie transmise către acesti terți, în calitatea lor de operatori sau operatori asociaţi ai SC AGRO PROTECTOR 2010 ASIGURARI-BOROKER DE ASIGURARE SRL.
Declar că am fost pe deplin informat despre drepturile mele prevăzute de Regulamentul UE 679/2016, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de retragere a consimţământului, dreptul la ştergere („dreptul de a fi uitat”), dreptul de opoziţie, dreptul de portabilitate, dreptul de a depune plângere la Autoritatea pentru Supraveghere.
Declar ca am fost informat că îmi pot exercita drepturile legale în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal prin transmiterea unei notificări scrise către SC AGRO PROTECTOR 2010 ASIGURARI-BROKER DE ASIGURARE SRL.


Comments are closed.